Skip to content
Home / „Poznajmy się”. Zajęcia integracyjne w internacie

„Poznajmy się”. Zajęcia integracyjne w internacie

  „Poznajmy się”. Zajęcia integracyjne w internacie

  Integracja grupy to bardzo ważny element oddziaływań wychowawczych. Stanowi ciężki, niekiedy trudny do osiągnięcia cel. W obliczu istniejących zagrożeń, jakie czyhają na młodych ludzi, działania integracyjne stanowią ważny czynnik szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych.

  19 września grupa III wychowanków pierwszorocznych wzięła udział w zajęciach integracyjno – adaptacyjnych w internacie.

  Zajęcia miały pomóc w zaadoptowaniu się młodzieży do nowych warunków, pobudzić ich kreatywności, a przede wszystkim budować poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

  Podczas spotkania młodzież rozwijała również umiejętności autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej.

  Urozmaiceniem zajęć, by „przełamać pierwsze lody” była gra „Rozmawialnik”.