Skip to content
Home / KKZ – Rekrutacja 2022/2023

KKZ – Rekrutacja 2022/2023

  KKZ - Rekrutacja 2022/2023

  Rozpoczynamy nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH na rok szkolny 2022/2023


  Uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz ukończyła co najmniej 8-letnią szkołę podstawową lub gimnazjum. Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego i zdaniu egzaminu, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w danym zawodzie.

  W roku szkolnym 2022/2023 uruchamiamy rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe w poniżsyzch kwalifikacjach:

  Oznaczenie i nazwa kwalifikacjiZawód
  BUD.11.    Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieTechnik robót wykończeniowych w budownictwie
  BUD.12.    Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichMurarz-tynkarzTechnik budownictwa
  BUD.14.    Organizacja i kontrola robót budowlanych
  oraz sporządzanie kosztorysów
  Technik budownictwa
  BUD.25.    Organizacja, kontrola i sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwieTechnik robót wykończeniowych w budownictwie
  MOT.02.   Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowychElektromechanik pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych
  MOT.05.   Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowychMechanik pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych
  MOT.06.   Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych
  ELM. 01.   Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowejAutomatykTechnik automatyk
  ELM. 03.   Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń
  i systemów mechatronicznych
  MechatronikTechnik mechatronik
  ELM.04.    Eksploatacja układów automatyki przemysłowejTechnik automatyk
  ELM.06.    Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronik
  ELE.02.     Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychElektrykTechnik elektryk
  ELE.05.     Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychTechnik elektryk
  MEC.03.    Montaż i obsługa maszyn i urządzeńMechanik-monter maszyn i urządzeńTechnik mechanikTechnik spawalnictwa
  MEC.05.    Użytkowanie obrabiarek skrawającychOperator obrabiarek skrawającychTechnik mechanik
  MEC.09.    Organizacja i nadzorowanie procesów produkcyjnych maszyn i urządzeńTechnik mechanik
  MEC.10.    Organizacja i wykonywanie prac spawalniczychTechnik spawalnictwa
  EKA.05.    Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  Technik ekonomistaTechnik rachunkowości
  EKA.07.    Prowadzenie rachunkowościTechnik rachunkowości
  DRM.04.   Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnychStolarzTechnik technologii drewna
  DRM.08.   Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnychTechnik technologii drewna
  SPL.01.     Obsługa magazynówMagazynier-logistykTechnik logistyk
  SPL.04.     Organizacja transportuTechnik logistyk
  SPL.05.     Organizacja transportu oraz obsługi klientów
  i kontrahentów
  Technik spedytor
  TDR.01.    Eksploatacja środków transportu drogowegoKierowca mechanikTechnik transportu drogowego
  TDR.02.    Organizacja przewozu środkami transportu drogowegoTechnik transportu drogowego

  Nauka na wszystkich kwalifikacyjnych kursach zawodowych zorganizowana będzie w systemie zaocznym (sobota, niedziela) i trwać będzie w zależności od kwalifikacji 2 lub 3 semestry